ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .23 Next
 1. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนส.ค. 66         view : 55
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 117
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนบริการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) ปีงบประมาณ 2566         view : 87
      ณ วันที่ : 22 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0866และ Claim_ER0866         view : 120
      ณ วันที่ : 18 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 120
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 101
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2566         view : 123
      ณ วันที่ : 13 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2566 เดือนมิถุนายน 2566         view : 180
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน กค66         view : 184
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูล CT/MRI/Angiogram มหาราชนครเชียงใหม่ ปีงบ 62-65         view : 180
      ณ วันที่ : 01 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 66         view : 172
      ณ วันที่ : 30 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.ค. 66         view : 188
      ณ วันที่ : 30 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม2566 รอบที่ 1         view : 245
      ณ วันที่ : 03 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0766และ Claim_ER0766         view : 241
      ณ วันที่ : 09 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน กค66         view : 228
      ณ วันที่ : 10 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกรกฎาคม 2566         view : 215
      ณ วันที่ : 09 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 209
      ณ วันที่ : 03 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 179
      ณ วันที่ : 03 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 8/2566 เดือนพฤษภาคม 2566         view : 214
      ณ วันที่ : 03 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 7/2566 เดือน เม.ย.66         view : 191
      ณ วันที่ : 03 สค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. 66         view : 196
      ณ วันที่ : 27 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนมิ.ย. 66         view : 211
      ณ วันที่ : 27 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. อัตราการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงใช้ปีงบประมาณ 2566         view : 226
      ณ วันที่ : 25 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน2566 รอบที่ 1         view : 291
      ณ วันที่ : 04 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมิถุนายน 2566         view : 215
      ณ วันที่ : 13 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0666และ Claim_ER0666         view : 326
      ณ วันที่ : 10 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มิย66         view : 244
      ณ วันที่ : 10 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_ER 0466 เฉพาะนครพิงค์         view : 294
      ณ วันที่ : 06 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 6/2566 เดือนมีนาคม 2566         view : 276
      ณ วันที่ : 05 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 7/2566 เดือนเมษายน 2566         view : 275
      ณ วันที่ : 05 กค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]