การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์  [0]
        แบบฟอร์มอุบัติเหตุต่ำกว่า20ปี ดื่มแอลกอฮอล์  [0]
        แบบฟอร์มรายงานการบาดเจ็บเสียชีวิต  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.1  [0]
        หนังสือสั่งการรพ.รัฐนอกสังกัด เอกชน  [0]
        หนังสือสั่งการรพท.รพช  [0]
        หนังสือสั่งการรพ.นครพิงค์  [0]
 
วันที่ : 09 เมษายน 2561 เวลา 16:44 น.
ผู้บันทึก : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]