1  ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/66 [ วันที่ 11 กย. 66 ]


         วันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/66 โดยมีนายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล ประธานอนุกรรมการ ม.41 เป็นประธานการประชุม พร้อมอนุกรรมการ ม.41 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ, ตัวแทนหน่วยบริการ, ตัวแทนภาคประชาชน และเลขาคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมเชียงคำ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่


      ณ วันที่ : 11 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]   view : 137

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]