ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566
 
      ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม C71/1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์ 
เอกสารดาวน์โหลด
        การขอใบรับรองแพทย์ด้านเชาวน์ปัญญา  [703 Kb]
        การบันทึกข้อมูล SMIV  [1,733 Kb]
        แนวทางการลงรหัส SMIV ในHDC  [481 Kb]
        การดำเนินกิจกรรมวันป้องกันฆ่าตัวตายโลก  [180 Kb]
        สถานการณ์การฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่  [1,017 Kb]
        รายงานการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566  [167 Kb]
        กรอบนำเสนอนิเทศครั้งที่2/2566ประเด็นฆ่าตัวตาย  [173 Kb]
        สถานการณ์สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและการดำเนินการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่  [7,923 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 กค. 66 เวลา 08:56 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]