ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
 
      การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนปรุง 
เอกสารดาวน์โหลด
        วาระการประชุม  [8,676 Kb]
        การดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน  [3,718 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 กค. 66 เวลา 21:14 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]