เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        6 ประเด็น องค์กรสมรรถนะสูง (CFO)  [1,080 Kb]
        5.2 ประเด็น NCD การสร้างความมั่นคง และประเด็น TB  [1,357 Kb]
        5.1 ประเด็น ลดป่วยลดตาย (Stroke STEMI Cancer)  [1,716 Kb]
        4. ประเด็น Digital Health   [964 Kb]
        3.2 ประเด็น สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (ฆ่าตัวตาย)   [814 Kb]
        3.1 ประเด็น สุขภาพกลุ่มวัย และ ยกระดับสูงอายุ  [1,180 Kb]
        2. ประเด็น ปฐมภูมิ  [9,225 Kb]
        1. ประเด็น Health For Wealth   [861 Kb]
 
ณ วันที่ : 13 สค. 66 เวลา 20:18 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]