เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

 1. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,354
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,325
      ณ วันที่ : 09 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,289
      ณ วันที่ : 08 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,307
      ณ วันที่ : 08 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,342
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,305
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,162
      ณ วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,153
      ณ วันที่ : 13 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,158
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,160
      ณ วันที่ : 17 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,151
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,154
      ณ วันที่ : 09 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,157
      ณ วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,154
      ณ วันที่ : 16 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,151
      ณ วันที่ : 20 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,146
      ณ วันที่ : 17 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,146
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,150
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,161
      ณ วันที่ : 27 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20.  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,153
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,148
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ         view : 1,152
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]