ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

1 2 3 4 Next
 1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)         view : 807
      ณ วันที่ : 16 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย         view : 722
      ณ วันที่ : 06 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 3. ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ         view : 432
      ณ วันที่ : 30 มค. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         view : 1,090
      ณ วันที่ : 08 ธค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 ธค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)         view : 656
      ณ วันที่ : 13 ธค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 6. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)         view : 1,016
      ณ วันที่ : 07 ธค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. เอกสารประกอบการลาศึกษา         view : 2,354
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         view : 508
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่          view : 463
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 10. แนวทางการส่งประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ         view : 922
      ณ วันที่ : 10 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน         view : 834
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 12. แบบฟอร์มลาออกข้าราชการ สสจ.เชียงใหม่ อัพเดท 150966         view : 927
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล         view : 1,927
      ณ วันที่ : 06 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 14. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล         view : 1,850
      ณ วันที่ : 22 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน         view : 823
      ณ วันที่ : 21 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 16. แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (เพิ่มเติม)         view : 1,194
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 17. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (42 ราย)         view : 1,599
      ณ วันที่ : 26 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 18. แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เขตที่ 1         view : 877
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 19. แบบฟอร์ม การประเมินบุคคล และผลงาน ระดับควบ         view : 2,910
      ณ วันที่ : 20 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 20. หน้งสือแจ้งแนวทางการแต่งตั้งในระหว่างลา         view : 764
      ณ วันที่ : 13 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 21. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (2ราย)         view : 895
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 22. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติย้ายนสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2566 (เพิ่มเติม)         view : 1,496
      ณ วันที่ : 19 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2566 (ภายในจังหวัด)         view : 1,652
      ณ วันที่ : 16 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 24. แจ้งแนวทางการส่งผลงานประเมินทันตแพทย์ ระดับชำนาญพิเศษ         view : 599
      ณ วันที่ : 07 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 25. หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566         view : 2,174
      ณ วันที่ : 14 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 26. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกรับย้ายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         view : 2,454
      ณ วันที่ : 16 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ         view : 1,878
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์         view : 2,234
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 29. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับจังหวัด         view : 2,243
      ณ วันที่ : 24 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 30. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ลว.24 กุมภาพันธ์ 2566         view : 2,318
      ณ วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]