ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 
 1. การประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567   
  วันที่ 18 เมษายน 2567 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6
 
 
 2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   
  วันที่ 15 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับร
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6
 
 
 3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   
  วันที่ 14 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับรถ และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Me
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6
 
 
 4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   
  วันที่ 13 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับรถ และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Me
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 1
 
 
 5. ประสานความห่วงใยการดูแลสุขภาพผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 18 เมษายน 2567 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์, รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรสา
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 4
 
 
 6. การอบรมการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย (Suicide investigation)  
  วันที่ 10 – 11 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย (Suicide investigation) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แ
      ณ วันที่ : 13 เมย. 67   โดย : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 104
 
 
 7. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  
  วันที่ 11 เมษายน 2567 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
      ณ วันที่ : 11 เมย. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 109
 
 
 8. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  
  วันที่ 10 เมษายน 2567 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานป้อ
      ณ วันที่ : 11 เมย. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 114
 
 
 9. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  
  วันที่ 9 เมษายน 2567 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานป้อง
      ณ วันที่ : 11 เมย. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 35
 
 
 10. การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 10 เมษายน 2567 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย
      ณ วันที่ : 10 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 42
 
 
 11. การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ด้านสุขภาพจิต/ยาเสพติด  
  วันที่ 5 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่แตง และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ด้าน
      ณ วันที่ : 10 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 29
 
 
 12. การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ด้านสุขภาพจิต/ยาเสพติด  
  วันที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ด้านสุขภาพจิต/ยาเสพติด ณ ทัณฑสถานหญิงเชีย
      ณ วันที่ : 03 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 90
 
 
 13. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 1 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่”
      ณ วันที่ : 02 เมย. 67   โดย : นางนาถฤทัย ประภัสสร [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 86
 
 
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ของโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  
  วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ของโปรแกรม
      ณ วันที่ : 01 เมย. 67   โดย : นางปิยะวรรณ ผ่องเกษม [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 97
 
 
 15. ประสานความห่วงใยการดูแลสุขภาพผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์, รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรสา
      ณ วันที่ : 29 มีค. 67   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 71
 

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]