รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

1 2 3 4 Next
 1. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มี.ค. 2567         view : 18
      ณ วันที่ : 11 เมย. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2567          view : 33
      ณ วันที่ : 28 มีค. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.พ. 2567         view : 56
      ณ วันที่ : 13 มีค. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2567         view : 41
      ณ วันที่ : 05 มีค. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5.  รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ม.ค. 2567         view : 56
      ณ วันที่ : 27 กพ. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2566         view : 75
      ณ วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ธ.ค. 2566         view : 102
      ณ วันที่ : 12 มค. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2566         view : 84
      ณ วันที่ : 08 มค. 67   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9.  รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน พ.ย. 2566          view : 100
      ณ วันที่ : 18 ธค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ต.ต. 2566          view : 85
      ณ วันที่ : 04 ธค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ธค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2566         view : 81
      ณ วันที่ : 04 ธค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2566         view : 134
      ณ วันที่ : 31 ตค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.ย. 2566          view : 154
      ณ วันที่ : 18 ตค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2566          view : 178
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ส.ค. 2566          view : 201
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2566          view : 168
      ณ วันที่ : 06 กย. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.ค. 2566         view : 231
      ณ วันที่ : 16 สค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2566          view : 213
      ณ วันที่ : 27 กค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มิ.ย. 2566         view : 255
      ณ วันที่ : 18 กค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2566          view : 200
      ณ วันที่ : 03 กค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน พ.ค. 2566         view : 231
      ณ วันที่ : 16 มิย. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22.  แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2566         view : 207
      ณ วันที่ : 02 มิย. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน เม.ย. 2566         view : 219
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มีค.66         view : 235
      ณ วันที่ : 01 พค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มีค.66         view : 270
      ณ วันที่ : 17 เมย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กพ.66         view : 252
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กพ.66         view : 275
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มค.66         view : 1,388
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธค.65         view : 1,373
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มค.66         view : 1,371
      ณ วันที่ : 14 กพ. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]