แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับสาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(Rational Drug Use - RDU) จังหวัดเชียงใหม่
 
      การส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกใช้ non-pharmacological treatment ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก
1. โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง (Respiratory Infection; RI) 
2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea; AD)
เอกสารดาวน์โหลด
        TTM-RDU  [0]
 
ณ วันที่ : 24 สค. 61 เวลา 14:19 น.  โดย :  นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]