ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่2019 (Novel Corona virus: nCoV)
 
      ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่2019 (Novel Corona virus: nCoV)
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ฯ  [0]
 
ณ วันที่ : 13 เมย. 64 เวลา 10:24 น.  โดย :  นางพรทิพย์ มธุรวาทิน [สสจ.เชียงใหม่ : อนามัยสิ่งแวดล้อม]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]