การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
      คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5402/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5402/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565  [4,286 Kb]
 
ณ วันที่ : 31 ตค. 65 เวลา 09:41 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]