การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
 
      รายละเอียดเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง SD2500 
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง SD2500   [86 Kb]
        รายละเอียดเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน   [5,731 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 ธค. 65 เวลา 16:43 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]