การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

 1. เอกสารประกอบการจัดเตรียมการขออนุญาตฯ         view : 3,044
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พค. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 2. แบบรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565         view : 1,938
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)         view : 1,271
      ณ วันที่ : 27 มค. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 4. ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม(กัญชา)         view : 1,318
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 5. ขั้นตอนการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม(กัญชา )         view : 1,477
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 6. รายชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) จ.เชียงใหม่         view : 1,340
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 7. ประกาศจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 1,266
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ธค. 65   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]