การประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMIV) จังหวัดเชียงใหม่
 
      การประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMIV) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        Flowส่งต่อSMIVจังหวัดเชียงใหม่  [156 Kb]
        เครือข่ายและบทบาทการดูแลผู้ป่วย SMIV  [272 Kb]
        การดูแลผู้ป่วย SMI-V  [371 Kb]
        วาระการประชุม  [1,786 Kb]
        Flowการส่งต่อรพ.สวนปรุง  [490 Kb]
        สถานการณ์SMIVจังหวัดเชียงใหม่  [1,345 Kb]
        แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (Overt Agression Scale:OAS)  [56 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 เมย. 66 เวลา 07:53 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]